Översättning till engelska

vi översätter inom alla textområden

Language Team översättningsbyrå levererar felfria och adekvata översättningar av enkla och komplicerade instruktioner, reklamblad, tekniska manualer, årsrapporter, upphandlingsdokument, avtal, produktblad, kontrakt, medicinska texter, hemsidor, böcker, personliga manus m.m. 

Kort sagt vi täcker alla möjliga texter inom områden som juridik, ekonomi, teknik, medicin, IT, reklam, skönlitteratur. Listan kan göras längre.

Många översättningsbyråer jobbar med ett stort antal språkkombinationer, men vi har valt att specialisera oss på enbart svenska och engelska; detta för att fokusera all kraft och kompetens på endast en kombination. “Friheten ligger i begränsningen”, som den ryske kompositören Igor Stravinskij en gång uttryckte det.

Varje översättningsuppdrag går vi in för med största engagemang, omsorg och noggrannhet.

Vårt fokus ligger på en högkvalitativ slutprodukt som är idiomatiskt korrekt översatt, dvs. våra översättningar är således fria från svengelska, grammatiska fel och brister i meningsbyggnad.

Välkommen till Language Team!