pris & leverans | rates & terms

PRIS OCH LEVERANS       översättning svenska engelska


Om möjligt ange leveransanspråk och ungefärligt ordantal samt textens ämnesområde, och ifall den skall läsas av specialister eller spridas till en större allmänhet.  Med andra ord: vi vill gärna att ni upplyser oss om vem eller vilka texten vänder sig till.

Har ni speciella önskemål om tekniskt utförande, grafisk utformning – låt oss veta det. Vi föredrar dock att jobba i ett ordbehandlingsprogram såsom exempelvis Word.

Priset sätts per antal ord. Taxan påverkas av:

  • Textvolym (större volymer = billigare)
  • Er möjlighet att tillhandahålla ordlistor/terminologihjälp
  • Speciella layoutkrav
  • Leveranstid (snabb leveranstid = dyrare)

Vill ni ha en mer exakt prisuppgift bör ni:

  • Inkludera ovanstående upplysningar
  • Bifoga provsida på det material som skall översättas, gärna i wordformat.

Betalningsvillkor sker efter överenskommelse.

Snabba leveranser av kvalitetsöversättningar till oslagbara priser brukar inte alltid gå ihop. Hos oss gör det!

Amerikansk eller brittisk engelska? Inga problem! Vi tar hand om det hela!
———————————————————————————————————————————-

översättning svenska engelska