Språkgranskning

Granskning av svenska och engelska texter, dokument och manus inom alla områden

Inte bara korrigerar vi stavfel och interpunktion utan går också mer på djupet genom att titta på ordval, frasering, meningsbyggnad och föreslår också vid behov relevanta ändringar i texten. Vi kontrollerar helt enkelt att språket löper fint i alla avseenden, vilket kan innebära förbättringar och omformuleringar av texten. Allt detta görs inom alla textområden, och av språkgranskare med idiomatisk språkkänsla; det vill säga engelska texter tacklas enbart av personer med engelska som modersmål, och svenska texter av de som har svenska som första språk.

Vi tar givetvis hänsyn till kundens önskemål och direktiv för att bevara de specifika och generella kontexterna i den aktuella texten, och inte minst för att värna den personliga stilistiken.

Det kan finnas goda skäl att anlita professionell hjälp med sin text i stället för att förlita sig på en engelska eller svenska författad av något gratis översättningsprogram eller liknande. Inte sällan överskattar också våra kunder tyvärr sina kunskaper i sitt, så att säga, andra språk, medan vi ju ofta ser uppenbara brister i de texter vi får in för att granska. Vi menar att det i många fall hellre kan vara motiverat såväl tidsmässigt som ekonomiskt att i stället låta oss ta hand om jobbet redan från början, det vill säga själva basöversättningen.

Under alla förhållanden önskar vi alltid ha tillgång till originaltexten om nu kunden själv har översatt texten.

Snabba leveranser i kombination med högkvalitativt granskade texter och till konkurrenskraftiga priser brukar inte alltid gå ihop. Men hos oss är det så.