Language Team är en liten men ytterst effektiv och kompetent översättningsbyrå med kontor i Stockholm och som förvärvat lång erfarenhet av översättning från svenska till engelska men även att översätta från engelska till svenska; och detta till konkurrenskraftiga priser. 

Vårt fokus ligger på en högkvalitativ slutprodukt som är idiomatiskt korrekt översatt, dvs. våra översättningar är således fria från svengelska, grammatiska fel och brister i meningsbyggnad.

Att översätta svenska och engelska dokument innebär alltid att man går från källspråket till sitt eget modersmål – något vi ytterst sällan tummar på. Inte heller intresserar det oss att dra saker och ting i långbänk, vilket i detta fall betyder att vi alltid siktar på att leverera inte bara en offert inom 24 timmar utan också att utföra snabbare översättningar än våra konkurrenter, då vi vet att kundens tid i dag är dyrbarare än någonsin.

De översättare som jobbar på uppdrag för Language Team har inte sällan akademisk examen och spetskompetens inom sina översättningsområden, vare sig det handlar om affärsengelska, juridiska eller teknikbaserade texter. Men självklart tacklar de också texter av mer allmän karaktär. De översätter, som sagt, enbart till sitt eget modersmål och utför granskningar inom detsamma.

Snabba leveranser av kvalitetsöversättningar och språkgranskningar till oslagbara priser brukar sällan gå ihop. Hos oss gör det!

Välkommen till översättningsbyrån Language Team!