Översättning

Översättning till och från svenska och engelska

En väsentlig skillnad mellan en “levande” översättningsbyrå och en gratis översättartjänst på nätet är att våra medarbetare också levererar en noga granskad slutprodukt, inte sällan i givande samtal med kunden. Vi är alltså inte ett begränsat enkelriktat språkverktyg utan översättare i kött och blod med många års erfarenhet, som tacklar både brittisk och amerikansk engelska. Vi levererar till skillnad mot dessa gratisverktyg felfria och adekvata översättningar av enkla och komplicerade instruktioner, reklamblad, tekniska manualer, årsrapporter, upphandlingsadokument, avtal, produktblad, kontrakt, medicinska texter, hemsidor, böcker, personliga manus m.m.

Kort sagt vi täcker texter inom områden som juridik, ekonomi, teknik, medicin, IT, reklam, skönlitteratur. Listan kan göras längre.

Många översättningsbyråer jobbar med ett stort antal språkkombinationer, men vi har valt att specialisera oss på enbart svenska och engelska; detta för att fokusera all kraft och kompetens på endast en kombination. “Friheten och styrkan ligger i begränsningen”, uttryckte tonsättaren Igor Stravinskij ett antal decennier sedan  –  relevant även i dag. 

Varje översättningsuppdrag går vi in för med största engagemang, omsorg och noggrannhet. Våra erfarna översättare som alltid översätter till sina modersmål (eng./sv.) har betydande fackkompetens inom sina respektive fält – inte sällan yrkesutbildning i det område man översätter i – och givetvis alltid som mål att leverera textprodukten till kundens fulla belåtenhet.