våra översättare

Danny Watkins:

Född och uppvuxen i Nya Zeeland med engelska som modersmål. Sedan ett antal år bor Danny i Sverige och behärskar även svenska utmärkt. Han har akademisk examen inom ekonomi och har varit yrkesverksam inom företagsekonomi, inköp, försäljning och marknadsföring. Hans spetskompetens ligger inom affärsengelska, och då i det verkligt breda perspektivet. Men Danny översätter och språkgranskar engelska texter även inom ett stort antal andra ämnesområden och erhåller alltid kundens uppskattning för sina högkvalitativa översättningar och granskningar samt levererar alltid enligt avtalad överenskommelse. (svenska till engelska) 

Lennart Westman

Född och uppvuxen i Sverige med akademisk examen från Stockholms universitet och grundare av översättningsbyrån Language Team år 1997. Han översätter allmänna texter från engelska till svenska samt språkgranskar svenska texter. (engelska till svenska)

David Harding

Erfaren engelsk översättare – i dag bosatt i Sverige – som tar uppdrag för Language Team sedan många år. Översätter och språkgranskar engelska texter inom ett mycket brett fält: affärsengelska, teknik och allmänna texter inom de flesta områden. Högkvalitativa översättningar och granskningar samt punktliga leveranser är utan tvekan Davids adelsmärke. (svenska till engelska)

Alarik Haglund

Svensk frilansande vetenskapsjournalist och översättare bosatt i Sverige med akademisk examen i fysik. Alarik tar uppdrag för Language Team sedan flera år. Men lång erfarenhet och specialisering på framför allt översättning och språkgranskning inom områdena teknik och vetenskap är Alarik lika pålitlig som våra övriga medarbetare när det gäller kvalitetsjobb och leveranstid. (engelska till svenska)